Indywidualna nauka pływania

Oferta skierowana jest dla osób, które nie chcą lub z różnych powodów nie mogą brać udziału w zajęciach grupowych. Podczas tych zajęć nauka pływania jest dostosowana do potrzeb i możliwości uczącego się zarówno w kwestii merytorycznej jak i organizacyjnej.
Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Z zajęć mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością.

Korzyści z tego rodzaju zajęć to:

  • maksymalna indywidualizacja zajęć
  • wzmożona intensywność
  • zwiększone poczucie bezpieczeństwa uczącego się
  • możliwość wyboru nauki wybranego stylu/ techniki pływania
  • indywidualizacja przygotowania uczącego się np. pod kątem egzaminu
  • prowadzenie nauki przez osobistego trenera/ instruktora
  • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych